Ważność przeglądu technicznego, a rewizja TDT.


Informacja dotyczy naczep typu silos, cementonaczep i innych podlegających obszarowi TDT. Otrzymał ją jeden z naszych klientów, który prowadzi stację kontroli pojazdów ciężarowych. Zdarzały się sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłacał odszkodowania z OCP poszkodowanemu, gdyż pojazd nie posiadał ważnej rewizji TDT. W związku z powyższym pragniemy ostrzec wszystkich, którzy mogą eksploatować pojazdy bez ważnej rewizji TDT o możliwych konsekwencjach.