Měření tloušťky plechu


V souladu s aktuálními předpisy, platnými v Polsku, Inspektorát dopravního technického dohledu nevydá povolení k provozu importovaného návěsu, pokud je tloušťka plechu nádrže menší než minimální hodnota uvedená výrobcem.
Důležité je před nákupem návěsu zjistit, jaká je současná tloušťka plechu nádrže (přední dno, zadní dno, plášť, výpustný trychtýř), a získat od výrobce prohlášení, které obsahuje minimální tloušťky plechu pro tento typ návěsu.
Naše firma provádí na objednávku zákazníka měření (před nákupem návěsu) a vyřizuje také získání materiálových atestů od výrobců.
Cena služby je od 700 PLN (podle vzdálenosti, kterou musí urazit náš technik).