ISO 9001:2008


Naszym głównym celem jest generowanie zysku przez świadczenie usług zorientowanych na jakość i zadowolenie klienta.

Cel ten osiągamy poprzez:

  • Identyfikację wymagań i oczekiwań klienta
  • Ustalenie i realizację polityki i celów jakości
  • Pracę zespołową
  • Zgodność, pewność i terminowość świadczonych usług
  • Konkurencyjną cenę
  • Doskonalenie jakości
  • Podnoszenie kwalifikacji i zaangażowania pracowników