Nasz warsztat mechaniczny jest uprawniony przez TDT do wykonywania wszelkich napraw i modernizacji silosów, cementonaczep i innych naczep do transportu materiałów sypkich i rozładowywanych pod ciśnieniem.

 

Świadczymy takie usługi jak:

  • serwis silonaczep i cementonaczep
  • naprawy eksploatacyjne silosów i cementonaczep
  • przeglądy i rewizje TDT
  • powypadkowe naprawy silosów, cementonaczep i cystern
  • serwis układów pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych
  • konserwacja/wymiana i legalizacja zaworów bezpieczeństwa
  • sprzedaż części zamiennych do silosów i cementonaczep wszystkich marek
  • odzyskiwanie niezbędnej dokumentacji technicznej od producentów w celu rejestracji w TDT

Dokonujemy wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem naczep zbiorników w transporcie objętych dozorem TDT, także tych, które do tej pory nie mają żadnych polskich dokumentów, a które zostały zarejestrowane w wydziałach komunikacji w Polsce do 30 kwietnia 2001 r.

Wykonujemy całą dokumentację techniczną i przystosowujemy do polskich wymagań. Robimy w imieniu klienta wszystko aż do uzyskania akceptacji TDT.