Uprawnienia

Decyzja uprawniająca nasz zakład do wykonywania napraw pomp do betonu.


 

Decyzja uprawniająca nasz zakład do wykonywania napraw zbiorników ciśnieniowych, włączając ADR.

Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii uprawniająca naszą firmę do transportowania materiałów pochodzenia zwierzęcego kategori 1 i 3.

Uprawnienia spawalnicze.

Świadectwa ukończenia specjalistycznych kursów.

s