Regulamin SILOSklepu

Sklep Internetowy "SILOSklep" działający pod adresem http://www.magnumchorula.pl/pl/silosklep.html, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Spedycyjne „Magnum” Jacek Pasternak i Aleksy Pasternak spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Śmiała 42, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028276. NIP: 118-00-31-119. Regon: 012875723.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Ceny w sklepie nie są podawane z uwagi na ich zmienność. Wynika to między innymi z faktu, że skupujemy końcówki serii, aby móc zaproponować niższe ceny za pełnowartościowy towar.
 3. W zależności od wielkości zamówienia Kupujący może liczyć na odpowiedni upust.
 4. Zamówienia są przyjmowane poprzez sieć Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zapytania cenowego. Po złożeniu zapytania do Kupującego zostaje przesłana oferta cenowa na wybrane towary oraz informacja o planowanym czasie realizacji zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem akceptacji oferty cenowej i czasu realizacji.
 6. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru.
 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze.
 8. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  • przelewem bankowym na konto sklepu.
  • gotówką przy odbiorze własnym
 9. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy jest zależny od gabarytów i wagi zamówionego towaru.

 10. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 11. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „SILOSklep”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 14. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania i jest kompletny. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 15. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres PHS „Magnum" S.J. . ul. Kościelna 9, 47-316 Chorula. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Powyższy regulamin obowiązuje od 15 maja 2013.