ISO 9001:2008


Naším hlavním cílem je tvorba zisku prostřednictvím poskytování služeb orientovaných na kvalitu a spokojenost zákazníka.

Tohoto cíle dosahujeme:

* Identifikací požadavků a očekávání zákazníka
* Přesným stanovením a realizací politiky a cílů kvality
* Týmovou prací
* Shodností, spolehlivostí a včasností poskytovaných služeb
* Příznivými cenami
* Zdokonalováním kvality
* Zvyšováním kvalifikace a angažovanosti zaměstnanců